Sorumluluğumuz

Sorumluluğumuz

img

Sağlıklı bir ekosistemin en önemli göstergesi arılar

Arılar, ekosistem ile eşsiz simbiyotik bir ilişki içindedir ve biyoçeşitliliğin devamlılığını sağlarlar. Bu çalışkan canlılar, beslenmemizi sağlıklı ve lezzetli kılan yiyeceklerin çoğunun yüksek miktarlarda yetişmesini sağlar. FAO’nun verilerine göre, besinlerin %75’i arılar ve diğer tozlayıcılar tarafından tozlaştırılıyor. Bu besinler arasında arılara en çok ihtiyaç duyanlardan bazıları:

kivi, kavun, balkabağı, karpuz, kakao, kabak, elma, şeftali, yaban mersini, kiraz, mango, armut, böğürtlen, badem, avokado ve çok daha fazlası...

Öyle ki, arılar olmasaydı çok sevdiğiniz birçok yiyeceğin tadına doyasıya varmamız mümkün olmayacaktı.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekosistem istiyorsak, şüphesiz mutlu arılara ihtiyacımız var. Doğa, tüm sistemin yararına olduğu için işbirliğinden yanadır. Biz de bal arılarının yükünü paylaşmak için çalışmalarına müdahale etmeden, arazimizi onlar için yeterli besin kaynaklarının olduğu bir alana dönüştürerek işlerini kolaylaştırıyoruz.

Saygılı. Vizyoner. Tutkulu.

Birleşmiş Milletler üye ülkeleri, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için, “Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri” adı altında toplam 17 hedef belirledi ve 15 yıllık süre için yol haritası çıkardı.

img img img img img img img

Biz de hive republic olarak yol haritamız bu hedeflerden 7 tanesini öncelikli olarak ekledik:

  • Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.
  • Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek.
  • Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak.
  • Hedef 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek.
  • Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak.
  • Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileri mücadele için acil olarak adım atmak.
  • Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyolojik kaybını durdurmak.

Doğa için hafif karbon ayak izi

Göletlerin iyi birer karbon yatağı olduğu bilgisinden yola çıkarak hem arılarımızın ve arazimideki bitkilerin su ihtiyaçlarının doğal bir şekilde karşılanmasını sağlamak hem de karbon tutulumunu artırabilmek amacıyla yağmur suyunun biriktiği 3 adet geomembran gölet oluşturduk. Göletin etrafındaki yapraklar, dallar veya çeşitli çevre materyalleri gölete düşüp göl tabanında biriktikçe bir sediment oluştururlar. Bu sediment karbonu tutar ve karbonun atmosfere salınımını engeller.

Elektrik ihtiyacı tamamen güneş enerjisinden karşılanan arazimizdeki bitkilerin sulaması da bu göletlerden gelen su kullanılarak damla sulama ile yapılmaktadır.

Tüm bu uygulamalar ile karbon ayak izimizi azaltıyoruz ve tamamen doğal yöntemler ile geleneksel arıcılık modelini uygulayarak arılarımızı ve sizi kimyasalların zararlarından koruyoruz.

back to top
FİLTRELE