Privacy

img

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”)’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen durumlar hariç olmak üzere kişisel verileriniz, işleme amaçlarıyla sınırlı olarak ancak açık rıza vermeniz durumunda tarafımızca işlenebilecektir. Onayınıza sunulan bu açık rıza metni ile Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan kişisel verilerinizin, belirtilen faaliyet ve işleme amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmesine açık rıza vermektesiniz.

https://www.hiverepublic.com/ internet sitesi ve bağlı mobil uygulamalarından veya bağlantılı sayfalarından (“Platform”) yararlanılması sırasında ve süresince, Platform’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek amacı ile Platform’a ileteceğim çeşitli kişisel bilgilerimin/verilerimin Platform’a kaydedilmesini; Kullanıcı olarak bu Açık Rıza Metni’ni bu yazı sonunda yer alan ilgili kısmı işaretleyip onaylayarak kabul etmekle, verdiğim iletişim bilgilerimin ve diğer kişisel bilgilerim ile satın aldığım ürünlere ve hizmetlere, Platform ile Platformdan bağlantı yolu ile ziyaret ettiğim/edeceğim internet siteleri, mobil uygulamalar ve buralardan alışverişlerime dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri ile ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair yasal ilkelere uygun şekilde Veri Sorumlusu Satıcı ve ortakları ile iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları (sosyal medya işletmecileri dahil) ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün/hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmek için, gerekse her türlü ürün/hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanlarım, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, elektronik posta adresi, şifre hariç her türlü ödeme kart bilgileri ve konum verileri gibi kişisel bilgilerimin otomatik olan veya olmayan yöntemlerle temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve/veya özellikle sistemleri ve depolama alanları yurt dışında bulunan sosyal medya ile çevrimiçi-çevrimdışı reklam ağları veya mesajlaşma programları ile iletişim kurulduğu ya da benzeri hizmetlerin yurt dışı merkezli hizmet sağlayıcılardan hallerde yurt dışında, yazılı ya da manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde ya da yurt dışına https://www.hiverepublic.com/ üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları veya tarafıma ürün tedariki ve bağlı hizmetlerin sunulmasında https://www.hiverepublic.com/ anlaşmalı hizmet sağlayıcılarına) yurt içinde veya yurt dışında bulunan ilgili üçüncü kişilere aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni hakları hususunda KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ’nde yer alan bilgi ve uyarıları da okumak suretiyle bilgilenmiş olarak ve bu şekilde bir onayımın olmaması durumunda Platform kullanımını sona erdirmem gerektiğinin bilinci ile kabul ederek açıkça izin (rıza-onay) vermekteyim.

back to top
Filters