Sales Agreement

img

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.KONU

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca “tüketici” sıfatını haiz olan ALICI’nın (Tüketicinin), SATICI’ya ait https://www.hiverepublic.com/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satın alımını gerçekleştirmek amacı siparişini verdiği ve satın alım ayrıntıları aşağıda belirtilen ürünün/ürünlerin ALICI’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile Sözleşme hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2. TARAFLAR
a. SATICI
Ünvanı : Multa Terra Arıcılık ve Gıda Teknolojileri Anonim Şirketi
Adresi : Kötekli Mahallesi, Denizli Yolu Bulvarı, Teknopark Sitesı B Blok No: 4B/2 Menteşe / Muğla – Türkiye
MERSİS no :
VKN :
Faks : 0 (252) ... .. ..
Telefon : 0 (252) ... .. ..
b. ALICI
Ad-Soyad/Ünvan : Multa Terra Arıcılık ve Gıda Teknolojileri Anonim Şirketi
Adresi : ...........
TCKN/VKN : ......................
VKN : ...........
E-Posta : ...........
Telefon : 0 (252) ... .. ..
3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Bu Sözleşme’nin görüntülendiği aşamaya kadar ALICI tarafından alışveriş sepetine eklenmek suretiyle oluşturulmuş olan sipariş içeriğine ilişkin Sözleşme konusu ürünün/hizmetin türü, miktarı, markası, adedi, satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir (Sözleşme’nin, ALICI tarafından, alışveriş sepetinde değişiklik yapılmamak kaydı ile ve bu aşamada onaylanması durumunda nihai Sözleşme bu metinden ibaret olacaktır):

Ürün/Hizmet Adı Fiyat Miktar Tutarı (KDV Dahil)
TL Adet TL
TL Adet TL
Kargo ücreti TL Adet TL
Toplam TL Adet TL
4. ÖDEME VE TESLİMAT

4.1. ALICI tarafından tercih edilen ve belirtilen ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir:

Ödeme şekli: Kredi kartı – Tek çekim

ALICI tarafından Sözleşme konusu sipariş içeriği ürünlerin, ALICI tarafından SATICI’ya bildirilmiş,

Teslimat Adresi ......................
Teslim Edilecek Kişi ......................
Fatura Adresi ......................

4.2. Sözleşme konusu ürünlerin paketleme ile kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti ……TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ancak ürün bedeline dahil kabul edilmemektedir. Sipariş konusu ürün teslimatı, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresine teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI Sözleşme’den kaynaklı edimlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecek ve bu şekilde, ALICI, ürünü/ürünleri tam veya kısmen teslim almadığı ya da hasar görmüş şekilde teslim aldığı iddiasında bulunamayacaktır. Böyle bir durumda bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumlu olup, ALICI da kargo görevlisinin adresine ulaştığında ürünü kontrol ederek teslim almak üzere hazır bulunmasından sorumludur.

4.3. SATICI satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak, başka bir satış işlemi için bağlayıcı olmaksızın yalnız bu Sözleşme konusu satışa ilişkin söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. SATICI, toplam satın alım bedelinin belli bir tutarın üzerinde olması durumunda ya da ilan edilecek kampanyalar kapsamında ALICI’dan teslimat ücreti alınmayacağını ilan ederek teslimat masrafını kendisi veya anlaşmalı olduğu taşıyıcı karşılayabilir. Mal/hizmet teslimatı SATICI tarafından belirlenecek kargo firmalarından hizmet alınmak suretiyle yapılmaktadır.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI; bu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun tamamını okuyup inceleyerek mesafeli satış işlemi hakkında tam bilgi sahibi olduğunu, SATICI tarafından Tüketici durumundaki ALICI’ya iletilmesi gereken adres, sipariş konusu ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de, SATICI’ya kendi sağlamış olduğu bilgilerle uyumlu şekilde doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.2. Sözleşme konusu ürün/ürünler, otuz (30) günlük süreyi aşmamak üzere her bir ürün için ALICI’nın sipariş teslimat yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde bu Sözleşme’nin onaylanması öncesinde ALICI’nın okumasına ve onayına sunulan Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen süre içinde ALICI veya ALICI’nın belirttiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

Sözleşme konusu siparişin gönderim ve teslimatına ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup, Sözleşme konusu siparişe ilişkin faturada “Gönderim Ücreti” veya “Kargo Ücreti” adı altında belirtilecektir.

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Buna karşılık ALICI da, ürün kendisine teslim edilirken ürün ambalajının zarar görmüş olduğunu fark etmesi halinde, ambalajı zarar görmüş ürünü teslim almayarak kargo görevlisine, bu duruma ilişkin tutanak tutturulmalıdır. Bu nedenle ürünün edilmemiş ve tutanak tutulmuş olduğu durumda; ALICI, kendisinde kalan tutanak kopyası ile birlikte en kısa zamanda SATICI’nın müşteri hizmetleri birimine bildirimde bulunmalıdır. Ürünün, ALICI tarafından teslim alınması ile birlikte kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı ve SATICI’nın ürünleri eksiksiz ve hasarsız şekilde ALICI’ya teslim etmiş olduğu kabul edilmiş olur.

5.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI tarafından, teslimat için başka bir kişi ya da kuruluş belirtilmediyse, kargo görevlisi tarafından bu Sözleşme’de belirtilen şekillerden birine uygun teslimatın yapılması ürünün/ürünlerin ALICI tarafından eksiksiz ve hasarsız şekilde zamanında teslim alındığı anlamına gelecek olup, ALICI aksi bir iddia hakkı bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında meydana gelebilecek ancak SATICI’dan veya kargo firmasının kusurundan kaynaklanmayan her türlü engelleyici ve/veya geciktirici durum nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden ötürü SATICI sorumlu tutulamaz.

5.6. SATICI, gerektiği gibi ve gerektiği miktarda ürün tedarikini engelleyici ve/veya geciktirici haklı bir nedenin ortaya çıkması durumda, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya, sipariş konusu ürün ile eşit kalite ve eşit fiyatta farklı ürün tedarik edebilir. SATICI, mücbir sebepler veya tedarik ya da nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, stok/rekolte kısıtları gibi durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde ALICI veya ALICI’nın yetkilendirdiği üçüncü kişiye teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ALICI’nın SATICI’dan, ürünlerin tedariki haricinde ve her ne nam altında olursa herhangi bir maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zarar, ziyan, kayıp tazmini talep hakkı mevcut olmayacaktır.

Yukarıda belirtilen durum nedeni ile ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ALICI’nın SATICI’ya ödemiş olduğu bedel on (10) gün içinde nakden ve defaten ALICI’ya ödenecektir. Şu kadar ki, bedel iade işlemini gerçekleştirecek Bankadan kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamayacaktır. İade tutarının bankaya iadesinden sonra tutarın ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

5.7. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin, tüm sayfaları paraflanmış ve son sayfası imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış veya bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olası ve tüm ürün bedelinin eksiksiz şekilde ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’ya ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli eksiksiz şekilde SATICI’ya ödenmez veya herhangi bir sebeple banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.8. ALICI, Sözleşme konusu ürünlere ilişkin ödeme amacı ile alışveriş sırasında internet sitesi üzerinden bilgilerini sisteme ilettiği kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini tamamen SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü üç (3) gün içinde, gönderi masrafları ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya geri göndermesi zorunludur. Böyle bir durumda, ALICI’nın ürünü geri göndermemesi halinde kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ALICI, ürün bedelinin tamamını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI’nın banka hesaplarına havale edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Bu Sözleşme, ALICI tarafından tüm sayfaları imzalanarak veya elektronik olarak onaylanmak suretiyle SATICI’ya ulaştırıldıktan/iletildikten sonra geçerlilik kazanır ve satış ilişkisi Sözleşme’nin onaylanarak SATICI’ya ulaşması ile kurulmuş kabul edilir.

6. FATURA BİLGİLERİ
Ödeme Şekli Kredi Kartı
Teslimat Adresi ......................
Teslim Edilecek Kişi ......................
Fatura Adresi ......................
Kargo Ücreti .... TL

Fatura teslimi: Fatura, bir sureti e-arşiv fatura olarak ALICI’nın bildirdiği e-posta adresine gönderilecek olup, bir sureti basılı kopya olarak sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; bu Sözleşme konusu ürünlerin satışına ilişkin olarak ürünü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört (14) günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICIya aittir. Cayma hakkının kullanılması için ALICI tarafından on dört (14) günlük süre içinde SATICIya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürün/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi ve bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve web sitesinde yayınlanmış olan Ön Bilgilendirme Formu gereğince, ambalajının/jelatininin açılmamış, kullanılmamış ve ambalajı ile kavanozunun hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu kapsamda, bu Sözleşme konusu ürünlerin cayma hakkına konu olabilmesi için iade SATICI’ya ulaştığında ambalajının/jelatininin açılmamış ve ambalajı ile kavanozunun hasar görmemiş olması ve ayrıca ürün ile birlikte gönderilen hediye ya da standart aksesuar, eklenti ve kullanım malzemeleri/aparatlarının da ürün ile birlikte iade gönderilmesi gerekmektedir. Cayma Hakkı kapsamında kullanılabilecek iade yolları Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Cayma hakkının kullanılması halinde, varsa üçüncü kişiye veya ALICIya teslim edilen ürün/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin bildirimin SATICI’ya iletilmesi üzerine ürünün en geç on dört (14) gün içinde SATICI’ya iade edilmiş olması gerekmektedir. Bu şekilde iade alınan ürünlerin SATICI tarafından teslim alınması üzerine iade edilen ürüne ilişkin bedel ve teslimat masrafları, ürünün bu Sözleşme’de (belirtilmişse) belirtilen taşıyıcı ile iadeye gönderilmesi durumunda ürünün taşıyıcıya tesliminden itibaren, belirtilenden başka bir taşıyıcıya teslim edilmişse ürünün SATICI’ya teslim edilmesinden itibaren on (10) gün içinde ALICI’ya iade edilir.

7.2. ALICI tarafından satın alınan ürünlerin iade işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince ALICI’ya gönderilmiş olan faturada veya internet sitesi üzerinde, iade işlemlerine ilişkin ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra ürün ile birlikte SATICI’ya geri gönderilmesi gerekmektedir.

7.3. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı ya da kargo görevlisinin bu Sözleşme’de belirtilen şekilde ürünü adrese teslim ettiği gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı ya da kargo görevlisinin bu Sözleşme’de belirtilen şekilde ürünü adrese teslim ettiği gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı ya da kargo görevlisinin bu Sözleşme’de belirtilen şekilde ürünü adrese teslim ettiği gün esas alınır.

7.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünlere ilişkin cayma hakkına ilişkin bildirimini, cayma hakkı süresi dolmadan, internet sitesinde yer alan kişisel üyelik sayfasındaki …………… seçeneği üzerinden, üyeliksiz alışverişlerde internet sayfasında …………… seçeneği üzerinden gerçekleştirebilir.

7.5. ALICI, kargo masraflarının SATICI tarafından karşılandığı durumlarda, cayma hakkı kapsamında SATICI tarafından belirlenen taşıyıcı, sipariş edilen ürünün ALICI’ya teslim edilmesinde hizmet veren kargo firması olup, ücretsiz iade hakkı tanınan durumlarda ürünün aynı kargo firması aracılığı ile SATICI’ya iade gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, SATICI tarafından ücretsiz kargo imkanı tanınmış olsa dahi bu durumda kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

7.6. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusur oranında SATICInın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda SATICI, ürünün iade alımından imtina ederek, masrafları ALICI’ya ait olmak üzere ürünü ALICI’ya geri gönderme ve ürün bedelini iade etmeme hakkına sahiptir.

7.7. Aksi alışveriş sırasında, Ön Bilgilendirme Formu ve bu Sözleşme’de belirtilmediği sürece, cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmekle yükümlü olmayacaktır.

7.8. Cayma hakkı nedeniyle ürün iadelerinde ALICI’nın ürünü kargo masrafını üstlenmeksizin SATICI’ya göndermesi ve bu nedenle SATICI’nın kargo ücreti ödemek durumunda kalması halinde, SATICI, ödemek durumunda kaldığı kargo bedelini iade konusu ürün bedelinden mahsup ederek kalan tutarı ALICI’ya ödeme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda ALICI, iade edilen ürünlere karşılık kendisine eksik iade ödeme yapıldığı iddiasında bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.9. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan E-arşiv fatura kopyasının da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 • Aşağıda sayılı ürün ve satım ilişkilerinde cayma hakkı bulunmamaktadır:
 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrı maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
8.1. Cayma Hakkının kullanılması sonrası iade Süreci:

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı veya sipariş konusu ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya kesinleşmiş niteliğe kavuşan hakem heyeti kararları ile ALICI'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, Sözleşme konusu satın alım işlemine ilişkin olarak ALICI tarafından kullanılan ödeme yöntemine göre bedel/ücret iade süreçleri aşağıdaki gibidir:

a) Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde iade süreci

Sözleşme konusu alışverişe ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmış olması durumunda, ALICI, satın alım karşılığı ödeme için kaç taksit seçtiyse ödemede kullanılan kredi kartını çıkaran banka/kuruluş ALICI'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. ALICI’nın Sözleşme konusu satışın kısmen veya tamamen iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, Sözleşme konusu olup iade edilen ürünün/ürünlerin iade tarihi ile ödemde kullanılan kredi kartının hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir (1) iade yansıyacak ve ALICI ürün iadesi öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Böylece ALICI, iade edilmiş olan ürün bedelini, tercih etmiş olduğu taksit sayısına göre, ürünü iade ettikten sonra da olsa, kalan tutar taksitle kredi kartından harcama olarak düşülmesinin karşılığında aynı taksit sayısında ve tutarda yine aynı kredi kartına iade alarak bedel iade sürecini tamamlamış olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olup, kredi kartına iade, SATICI'nın Banka'ya iade edilen ürün bedelini tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki sürece uygun olarak ALICI’ya yapılacaktır.

ALICI, bu sürece ilişkin hüküm ve koşulları okuyup anladığını ve bu Sözleşme’yi onaylamakla kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir nedenle iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken ALICI kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, mali işlemlere ilişkin yasal mevzuat hükümleri gereğince İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacak ve bedel iadesi yapılamayacaktır.

b) Havale/EFT ile yapılan ödemelerde iade süreci

Sözleşme konusu alışverişe ilişkin ödemenin ALICI tarafından Havale/EFT ile yapılmış olması durumunda iade edilen ürüne ilişkin bedel iadesi, SATICI tarafından ALICI’dan talep edilecek ve bunun üzerine ALICI tarafından SATICI’ya bilgileri iletilen, ancak iade edilen ürüne ilişkin faturada ismi yazılı kişinin adına olmak kaydıyla, banka hesabına havale/EFT olarak yapılacaktır.

Bu şekilde yapılan iadelerde, SATICI, ALICI tarafından uygun şekilde ayrıntıları bildirilmiş olan banka hesabına ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI'ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, iade işlemi söz konusu olduğunda iade edilen ürün bedeli olan tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan ALICI’ya nakit olarak iade ödemesi yapılamamaktadır.

ALICI, bu sürece ilişkin hüküm ve koşulları okuyup anladığını ve bu Sözleşme’yi onaylamakla kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir nedenle iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken ALICI kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, mali işlemlere ilişkin yasal mevzuat hükümleri gereğince İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacak ve bedel iadesi yapılamayacaktır.

9. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın borcunu ödemede gecikerek temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

10. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşmenin yorumlanmasından, uygulanmasında ve bu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, Tüketici’nin Türkiye’deki yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki uyuşmazlık çözüm mercileri yetkili olup, Türk Hukuku ve kanunları geçerli olmakla; uyuşmazlıkların çözümünde, her yıl Ticaret Bakanlığınca ilan edilen en yüksek parasal değere kadar olan uyuşmazlıklarda ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; ilan edilen tutarları aşan değerlere ilişkin uyuşmazlıklarda ise ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

SATICI Multa Terra Arıcılık ve Gıda Teknolojileri Anonim Şirketi
ALICI
Adı Soyadı / Unvanı: ......................
Tarih: ......................
back to top
Filters